Vật lý

Bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9

Bài 51.1

Một người nhìn vào bể nước theo phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm ở đâu?

bai 511 trang 104 sbt vli 9 Trường THPT Thu Xà

A. Trên đoạn AN.

B. Trên đoạn NH.

C. Tại điểm N. 

D. Tại điểm H.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì có góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Lời giải chi tiết:

Vì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới nên điểm O phải nằm trong đoạn NH.

Chọn đáp án: B

Bài 51.2

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy:

A. một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

C. một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật.

D. một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta được ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

Lời giải chi tiết:

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

Chọn đáp án: B

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button