Vật lý

Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9

Bài 50.7

Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình?

A. Một người thợ sửa đồng hồ.

B. Một nhà nông nghiên cứu về sâu bọ.

C. Một nhà địa chất nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng.

D. Một học sinh đang đọc sách giáo khoa.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Kính lúp dùng để quan sát những vật nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Người không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình là: Một học sinh đang đọc sách giáo khoa vì một học sinh bình thường không dùng kính lúp để đọc sách.

Chọn đáp án: D

Bài 50.8

Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được?

A. 10 cm

B. 15 cm

C. 5 cm

D. 25cm

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Thấu kính hội tụ không thể dùng làm kính lúp được là thấu kính có tiêu cự 25 cm. Vì khi tiêu cự lớn hơn hoặc bằng 25 thì số bội giác sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi đó kính lúp sẽ mất tác dụng.

Chọn đáp án: D

Bài 50.9

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như thế nào?

A. Một ảnh thật, ngược chiều vật.

B. Một ảnh thật, cùng chiều vật.

C. Một ảnh ảo, ngược chiều vật.

D. Một ảnh ảo, cùng chiều vật.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9

Sử dụng lý thuyết: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta thu được một ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều vật. 

Lời giải chi tiết:

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta thu được một ảnh ảo, cùng chiều vật. 

Chọn đáp án: D

Bài 50.10

Trên giá đỡ của một thấu kính có ghi 2,5x. Đó là:

A. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5 cm.

B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5 cm.

C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.

D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9

Sử dụng biểu thức: \( G= \dfrac{25}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Vì kính lúp là một thấu kính hội tụ và thấu kính có tiêu cự là: \( f= \dfrac{25}{G}\)=>\(f = \dfrac{25}{2,5}=10cm\)

Chọn đáp án: C

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button