Vật lý

Bài 5 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Hãy cho biết tiêu cự của mỗi kính lúp trên hình H28.15.

Related Articles

bai 5 cd28 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

– Áp dụng công thức tính bội giác \(G = {{25} \over f} \to f = {{25} \over G}\) .

– Nếu kính có độ bội giác 2x:\({f_1} = 25/2 = 12,5\) cm.

– Nếu kính có độ bội giác 3x:\({f_2} = 25/3 = 8,33\) cm.

– Nếu kính có độ bội giác 5x:\({f_3} = 25/5 = 5\) cm.

– Nếu kính có độ bội giác 7x:\({f_4} = 25/7 = 3,6\) cm.

– Nếu kính có độ bội giác 10x:\({f_5} = 25/10 = 2,5\) cm.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button