Lịch sử

Bài 5 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Quan sát hình bên, em hãy:

Bạn đang xem bài: Bài 5 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 8

Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bước ảnh tên, năm sinh, năm mất nhân vật lịch sử đó:

bai 25 trang 6 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và hiểu biết cá nhân

Lời giải chi tiết

bai 25 giai trang 6 Trường THPT Thu Xà

* Tên, năm sinh, năm mất của nhân vật:  M. Rô-be-spie (sinh ngày 6 tháng 5 năm 1758, mất ngày 28 tháng 7 năm 1794).

* Hiểu biết thêm về nhân vật: (Tham khảo)

– Ông là một luật sư, chính khách, nhân vật nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của Cách mạng Pháp

– Là một trong những thành viên hàng đầu của Công xã Pari nổi dậy , M.Rô-be-spie được bầu làm người đứng đầu Công ước Pháp vào đầu tháng 9 năm 1792 nhưng nhanh chóng bị chỉ trích vì cố gắng thiết lập chế độ tam quyền hoặc độc tài.

– Là nhà tư tưởng chính của cuộc Cách mạng và là hiện thân của kinh nghiệm dân chủ đầu tiên của đất nước, được đánh dấu bằng bản Hiến pháp năm 1973 thường được sửa đổi và không bao giờ được thực thi.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button