Hóa học

Bài 5 trang 48 SGK Hóa học 10

Đề bài

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố Tại đây

Lời giải chi tiết

Dựa vào quy luật biến đổi độ âm điện của các nguyên tử các nguyên tố ta có sự sắp xếp giá trị độ âm điện như sau:

F > O > N > C > B > Be > Li

Đáp án A

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button