Hóa học

Bài 5 trang 28 SGK Hoá học 10

Đề bài

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Viết cấu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tố và xác định số electron lớp ngoài cùng.

Lời giải chi tiết

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau:

Z = 3 : 1s2 2s1 => có 1e lớp ngoài cùng  ;                       

Z = 6 : 1s2 2s2 2p2 => có 4e lớp ngoài cùng;

Z = 9 : 1s2 2s2 2p5 => có 7e lớp ngoài cùng;                   

Z = 18 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6=> có 8e lớp ngoài cùng

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button