Vật lý

Bài 5 trang 209 SGK Vật lí 10

Đề bài

Sự sôi là gì? Nêu đặc điểm của sự sôi. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi?

Related Articles

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

Đặc điểm:

 – Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi 

 – Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại .

Phân biệt:

+ Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí, xảy ở cả trong và ngoài chất lỏng. Sự sôi cần nhiệt độ xác định để sôi.

+ Sự bay hơi là quá trình chuyển thể lỏng sang thể khí, chỉ xảy ra ở bề mặt chất lỏng. Sự bay hơi thì ở nhiệt độ nào cũng bay hơi.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button