Vật lý

Bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11

Đề bài

Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?

Related Articles

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Véc tơ cường độ điện trường một hệ điện tích điểm bằng tổng véc tơ cường độ điện trường của mỗi điện tích điểm thành phần: \(\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  + … + \overrightarrow {{E_n}} \)

Các véctơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button