Vật lý

Bài 5 trang 197 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một thước thép ở 200 C có độ dài 1 000mm. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm.                                            B. 3,2 mm.

C. 0,22 mm.                                          D. 4,2 mm.

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 5 trang 197 SGK Vật lí 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ ∆t và độ dài ban đầu lcủa vật đó.

\(\Delta l = l – {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

∆t = 40 – 20 = 200C; l0 = 1000 mm; α = 11.10-11 K-1

Thước thép này dài thêm: 

\(\Delta l = l – {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t = {11.10^{ – 6}}.1000.\left( {40 – 20} \right)\)\( = 0,22mm\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button