Môn toán

Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho ba số 1, 3 và 7. Hãy viết tất cả các phân số có tử và mẫu số khác nhau từ các số đã cho (tử số và mẫu số là ác số có một chứ số). Trong các phân số đó, những phân số nào có kết quả là số nguyên.

Lời giải chi tiết

Với ba số 1; 3 và 7 ta viết được các phân sô có tử và mẫu số khác nhau từ các số đã cho (tử số và mẫu số là các số có một chữ số) là: \(\dfrac{1}{3};\dfrac{3}{1};\dfrac{1}{7};\dfrac{7}{1};\dfrac{3}{7};\dfrac{7}{3}.\)

Trong các số trên các phân số có kết quả là số nguyên: \(\dfrac{3}{1};\dfrac{7}{1}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button