Môn toán

Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Đề bài

Biết \( \dfrac{3}{10}\) quãng đường AB dài \(12km\). Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

bai 5 trang 16 sgk toan lop 5 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Tìm độ dài của \( \dfrac{1}{10}\) quãng đường ta lấy \(12km\) chia cho 3.

– Tìm độ dài quãng đường ta lấy độ dài của \( \dfrac{1}{10}\) quãng đường nhân với \(10\).

Lời giải chi tiết

 Tóm tắt

\( \dfrac{3}{10}\) quãng đường = \(12km\)

Quãng đường: ? km

Bài giải

\( \frac{1}{10}\) quãng đường AB dài số ki-lô-mét là :

                  \(12 : 3 = 4 \;(km)\)

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là :

                  \( 4 \times 10 = 40 \;(km)\).

                                 Đáp số: \(40km\).

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15, 16 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button