Vật lý

Bài 5 trang 152 SGK Vật lí 11

Đề bài

Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian ∆t = 0,05s, cho độ lớn của \(\vec{B}\) tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Related Articles

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+ Độ lớn của suất điện động cảm ứng: \(\left| {{e_c}} \right| = \displaystyle\left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right|\)

+ Từ thông: \(\Phi  = BS.c{\rm{os}}\alpha \) với: \(\alpha  = \left( {\overrightarrow n ,\overrightarrow B } \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có,

+ Diện tích khung dây: \(S = {a^2} = {\left( {{{10.10}^{ – 2}}} \right)^2} = 0,01{m^2}\)

+ Góc hợp bởi \(\alpha  = \left( {\overrightarrow n ,\overrightarrow B } \right) = {0^0} \Rightarrow cos\alpha  = 1\)

+ Từ thông qua mạch ban đầu: \({\Phi _1} = {B_1}Scos\alpha  = 0.0,01.1 = 0Wb\)

+ Từ thông qua mạch lúc sau: \({\Phi _2} = {B_2}Scos\alpha  = 0,5.0,01.1 = {5.10^{ – 3}}{\rm{W}}b\)  

=> Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung: \(\left| {{e_c}} \right| = \left| {\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \left| {\dfrac{{{\Phi _2} – {\Phi _1}}}{{\Delta t}}} \right| = \left| {\dfrac{{{{5.10}^{ – 3}} – 0}}{{0,05}}} \right| = 0,1V\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button