Hóa học

Bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Có ba lọ đựng riêng biệt ba khí là clo, hiđro clorua và oxi. Nêu phương pháp hoá học để nhận biết được ba khí trên.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Dùng quỳ tím để nhận biết các khí Clo, Hidro clorua và oxi

 

Khí Cl2

Khí HCl

Khí O2

Qùy tím ẩm

Ban đầu quỳ tím hóa đỏ, sau đó mất màu ngay

Qùy tím hóa đỏ

Không hiện tượng

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button