Hóa học

Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8

Đề bài

Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12Otrong nước :

426d Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Áp dụng công thức 

\({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

Bảng được hoàn thành như sau:

426g Trường THPT Thu Xà

Dung dịch 1:

\({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{12,6}}{{180}} = 0,07\,\,mol\)

V = 219 ml = 0,219 lít

\( \to {C_{M({C_6}{H_{12}}{O_6})}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,07}}{{0,219}} = 0,32M\)

Áp dụng các công thức: m = n.M \( \to n = \frac{m}{M}\)

\({C_M} = \frac{n}{V} \to n = {C_M}.V;V = \frac{n}{{{C_M}}}\)

Để tính tương tự dung dịch 2, 3 ta được kết quả như trong bảng.

 THPT Thu Xà

яндекс

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button