Môn toán

Bài 41. Phép chia

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Bạn đang xem bài: Bài 41. Phép chia

Chọn phép tính thích hợp.

1623983413 g5rk Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Để tìm số lọ hoa cắm được ta lấy số bông hoa chia cho số bông hoa có trong mỗi lọ.

– Để tìm số bông hoa có mỗi lọ ta lấy số bông hoa chia cho số lọ hoa.

Lời giải chi tiết:

1623983413 ze3k Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Với mỗi phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

a) 2 × 4 = 8                   b) 2 × 7 = 14

c) 5 × 8 = 40                 d) 5 × 3 = 15

1623983413 k05g Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân đã cho để viết hai phép chia tương ứng như ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

b) 2 × 7 = 14

   14 : 2 = 7 và 14 : 7 = 2

c) 5 × 8 = 40

   40 : 5 = 8 và  40 : 8 = 5

d) 5 × 3 = 15

   15 : 5 = 3 và 15 : 3 = 5

LT

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Bạn đang xem bài: Bài 41. Phép chia

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

1623983413 4p0b Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 đã học rồi viết kết quả vào ô có dấu ? trong bảng.

b) Dựa vào bảng nhân ở câu a để thực hiện phép chia rồi viết kết quả vào ô có dấu ? trong bảng.

Lời giải chi tiết:

1623983414 byuj Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu).

1623983414 81ou Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân, phép chia như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 2 cm × 5 = 10 cm

   10 cm : 5 = 2 cm

b) 2 kg × 3 = 6 kg

    6 kg : 3 = 2 kg

c) 2 \(l\) × 4 = 8 \(l\)

    8 \(l\) : 4 = 2 \(l\) 

Bài 3

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

1623983414 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Để tìm số hạt dẻ mỗi bạn nhận được ta lấy số hạt dẻ chia cho số bạn.

Lời giải chi tiết:

1623983414 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Chia 20 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy?

1623983414 r1a1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số ki-lô-gam gạo, số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi) và hỏi gì (số túi gạo được chia), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số túi gạo ta lấy số ki-lô-gam gạo chia cho số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 kg: 1 túi     

20 kg : … túi?

Bài giải

Có số túi gạo là:

20 : 5 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi gạo.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button