Hóa học

Bài 4 trang 47 SGK Hóa học 10

Đề bài

Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. I, Br, Cl, F.               C. I, Br, F, Cl.

B. F, Cl, Br, I.               D. Br, I, Cl, F.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta thấy các nguyên tố đều thuộc nhóm halogen (VIIA). 

Mà trong cùng một nhóm A khi đi từ trên xuống, bán kính của các nguyên tử tăng dần. Vậy ta có sự so sánh về bán kính nguyên tử các nguyên tố như sau:

I > Br > Cl > F

Đáp án A

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button