Môn toán

Bài 4 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng \({1 \over 3}kg\), quả cam nặng \({1 \over 4}kg\), quả táo nặng \({1 \over 8}kg\). Hỏi cái đĩa nặng bao nhiêu nếu khối lượng cả đĩa trái cây là \({5 \over 4}kg\) ?

Lời giải chi tiết

Khối lượng của ba trái thanh long, cam và táo là: \({1 \over 3} + {1 \over 4} + {1 \over 8} = {{27} \over {24}}(kg).\)

Khối lượng của cái đĩa nặng là: \({5 \over 4} – {{17} \over {24}} = {{13} \over {24}}(kg).\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button