Hóa học

Bài 4 trang 33 SGK Hóa học 9

Đề bài

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không.

bai 4 trang 33 sgk 9 Trường THPT Thu Xà

Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Điều kiện: 2 muối tác dụng với nhau sản phẩm tạo ra có chất kết tủa

Lời giải chi tiết

giai bai 4 trang 33 sgk 9 Trường THPT Thu Xà

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 2NaNO3 + PbCO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2

Pb(NO3)2 + Na2SO4 →  2NaNO3 + PbSO4

BaCl2 + Na2CO3 →  2NaCl + BaCO3

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button