Hóa học

Bài 4 trang 28 SGK Hoá học 10

Đề bài

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. 

(Cho biết : các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 ≤ \({N \over Z}\) ≤ 1,5.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Gọi số p = số e = Z, số n = N

– Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13 nên ta có:

2Z + N = 13 => N = 13 – 2Z

– Mặt khác, từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ \({N \over Z}\) ≤ 1,5 => \(1 \leqslant \dfrac{{13 – 2Z}}{Z} \leqslant 1,5\)

=> \(3,71 \leqslant Z \leqslant 4,33\)

=> Z = 4

=> N = 5

Vậy nguyên tử khối của nguyên tố là: 4 + 5 = 9

b) Cấu hình electron của nguyên tố đó là: \(1{s^2}2{s^2}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button