Vật lý

Bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11

Đề bài

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Related Articles

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

– Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\)

– Độ lớn của cường độ điện trường \(E\) không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử \(q\)

– Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0

             Hướng vào Q nếu Q <0

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button