Vật lý

Bài 4 trang 197 SGK Vật lí 10

Đề bài

Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ ?

A. Vì cốc thạch anh có thành dày hơn.

B. Vì cốc thạch anh có đáy dày hơn.

C. Vì thạch anh cứng hơn thuỷ tinh.

D. Vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thuỷ tinh.

 

Bạn đang xem bài: Bài 4 trang 197 SGK Vật lí 10

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ ∆t và thể tích ban đầu V0 của vật đó.

∆V = V – V0  = βV0∆t; với β ≈ 3α.

β là hệ số nở khối; α là hệ số nở dài.

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ là do thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thuỷ tinh.

+ Hệ số nở dài của thủy tinh α = 9.10-6 K-1 => Hệ số nở khối của thủy tinh: βTT = 3α = 27.10-6 K-1

+ Hệ số nở dài của thạch anh là: α = 0,6.10-6 K-1 => Hệ số nở khối của thạch anh: βTA = 3α = 1,8.10-6 K-1      \( \Rightarrow \;{\beta _{TA}}\; < \;{\rm{ }}{\beta _{TT}} \Rightarrow \Delta {V_{TA}} < \Delta {V_{TT}}\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button