Môn toán

Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho ba số 0, 2 và 5. Hãy viết tất cả các phân số có thể tạo được từ các số đã cho (mỗi số chỉ được viết một lần). Trong các phân số đó, tìm các phân số bằng 0.

Lời giải chi tiết

Với ba số 0; 2 và 5 (mỗi số chỉ được viết một lần) ta viết được các phân số là:

\(\dfrac{0}{2};\dfrac{0}{5};\dfrac{2}{5};\dfrac{5}{2} \Rightarrow \)  Các phân số bằng 0 là: \(\dfrac{0}{2};\dfrac{0}{5}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button