Vật lý

Bài 4 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang, vật chịu tác dụng của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) trong mặt phẳng và có phương vuông góc với nhau (Hình 34.3).

Khi vật dịch chuyển được 2m từ trạng thái nghỉ, động năng của vật bằng bao nhiêu? Xét các trường hợp:

a) F1=10N, F2=0.

b) F1=0, F2=5N.

c) F1= F= 5N.

hinh bai 4 bai 34 Trường THPT Thu Xà 

Lời giải chi tiết

a) F1=10N; F2=0;

Vật chuyển động theo \(\overrightarrow {{F_1}} \)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {A_1} = {F_1}.S = 20J.  \cr  & {v_0} = 0 \cr} \)

nên Wđ0 = 0 \(=>\) Wđ =∆Wđ = A1 = 20 J.

b) \({F_1} = 0;{F_2} = 5N.\)

Vật chuyển động theo \(\overrightarrow {{F_2}} \)

\( \Rightarrow {A_2} = {F_2}S = 10J \Rightarrow {{\rm{W}}_đ} = 10J.\)

hinh bai 42 bai 34 Trường THPT Thu Xà 

c) \({F_1} = {F_2} = 5N \Rightarrow \) hợp lực \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) có độ lớn \(F = 5\sqrt 2 N\)

Vật chuyển động theo hợp lực \(\overrightarrow F \) nên:

\(A = F.S = 10\sqrt 2 \;J \Rightarrow {{\rm{W}}_đ} = 10\sqrt 2 \;J.\)

hinh bai 43 bai 34 Trường THPT Thu Xà 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button