Vật lý

Bài 4 trang 157 SGK Vật lí 11

Đề bài

Chọn câu đúng:

Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L

B. 2L

C. \(\frac{L}{2}\)

D. 4L

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Độ tự cảm của ống dây: \(L = 4\pi {.10^{ – 7}}.{{{N^2}} \over l}S\)

Lời giải chi tiết

Độ tự cảm của hai ống dây: 

\({L_1} = 4\pi {.10^{ – 7}}.{{N_1^2} \over l}{S_1} = L\)

\({L_2} = 4\pi {.10^{ – 7}}.{{N_2^2} \over l}{S_2} \)

      \(= 4\pi {.10^{ – 7}}.{{{{\left( {2{N_1}} \right)}^2}} \over l}{{{S_1}} \over 2} = 2.\left( {4\pi {{.10}^{ – 7}}.{{N_1^2} \over l}{S_1}} \right)\)

\(\Rightarrow {L_2} = 2{L_1} = 2L\)

Chọn B

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button