Tự nhiên và Xã hội

Bài 30 luyện tập ứng phó với thiên tai trang 77, 78 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

1. Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt.

A. Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao,…

B. Nhà kiên cố.

C. Nơi cao ráo, an toàn.

2. Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ.

A. Nơi trũng, thấp.

B. Sông, suối, hồ, ao,…

C. Nhà kiên cố, nơi cao ráo.

3. Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng.

4. Đánh dấu X vào ô vuông trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai.

5. Chọn một trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ (…) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt.

A. Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao,…

B. Nhà kiên cố.

C. Nơi cao ráo, an toàn.

Lời giải chi tiết:

Nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt: Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao,…

=> Khoanh vào đáp án A.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ.

A. Nơi trũng, thấp.

B. Sông, suối, hồ, ao,…

C. Nhà kiên cố, nơi cao ráo.

Lời giải chi tiết:

Nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ: Nhà kiên cố, nơi cao ráo.

=> Khoanh tròn vào đáp án C.

Câu 3

Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng.

1653825339 683 bt3 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát các hình, sau đó nối với hiện tượng thiên tai ứng với mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

1653825339 239 bt3 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Đánh dấu X vào ô vuông trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai.

1653825340 428 bt4 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát các hình để lựa chọn cách ứng phó phù hợp.

Lời giải chi tiết:

1653825340 55 bt4 2 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 5

Chọn một trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ (…) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

“hình thành thói quen nghe đài, ti vi; có thời gian chuẩn bị khi có thiên tai; biết được thời tiết các vùng khác nhau”

Phải thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết để …

Lời giải chi tiết:

Phải thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết để có thời gian chuẩn bị khi có thiên tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button