Môn toán

Bài 3 trang 8 SGK Toán 5

Đề bài

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

\( \dfrac{3}{7}\) ;  \( \dfrac{4}{10}\) ;  \( \dfrac{100}{34}\) ;  \( \dfrac{17}{1000}\) ;  \( \dfrac{69}{2000}\).

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 8 SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là \(10; 100; 1000; …\)

Lời giải chi tiết

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là \(10; 100; 1000; …\)

Các phân số thập phân là: \( \dfrac{4}{10}\) ;  \( \dfrac{17}{1000}\).

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button