Hóa học

Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X,Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong các công thức sau đây:

A. XY3                      B. X3

C. X2Y3                    D. X3Y2                   E. XY.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1

cau 3 bai 11 Trường THPT Thu Xà

Chọn C.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button