Lịch sử

Bài 3 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Quan sát bức tranh trong hình 1, em hãy:

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

bai 23 trang 5 Trường THPT Thu Xà

1) Cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Trình bày nội dung của sư kiện đó.

2) Nêu ý nghĩa sự kiện đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

 Xem lại mục 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

Lời giải chi tiết

1) Bức tranh miêu tả sự kiện: Tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti

    Nội dung sự kiện: Ngày 14/7/1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti, sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí chiến lược trong thành phố.

2) Ý nghĩa của sự kiện: Đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button