Hóa học

Bài 3 trang 47 SGK Hóa học 10

Đề bài

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.                 

b) Nguyên tử khối.                           

c) Số electron lớp ngoài cùng.

d) Số lớp electron.

 e) Số electron trong nguyên tử.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết sự biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố Tại đây

Lời giải chi tiết

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.

a) Hóa trị cao nhất với oxi.          

c) Số electron lớp ngoài cùng.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button