Môn toán

Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

\(a) \;5km \;302m= …km\);               \(b) \;5km \;75m = …km\);              \(c) \;302m =…km\). 

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: \(1km=1000m\), hay \(1m=\dfrac{1}{1000}km\) để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

a)  \(5km\; 302m=  5\dfrac {302}{1000} km = 5,302km\) ;

b)  \(5km\; 75m=  5\dfrac {75}{1000} km = 5,075km\);

c)  \( 302m =  \dfrac {302}{1000} km = 0,302km\) .

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button