Môn toán

Bài 3 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống :

a) \({{ – 5} \over 8} + {3 \over { – 8}}… – 1\) ;

b) \({{ – 13} \over {22}} + {{ – 5} \over {22}}…{{ – 8} \over {11}}\);

c) \({1 \over 6} + {{ – 3} \over 4}…{1 \over {14}} + {{ – 4} \over 7}\) .

Lời giải chi tiết

\(a){{ – 5} \over 8} + {3 \over { – 8}} = {{ – 5} \over 8} + {{ – 3} \over 8} = {{ – 8} \over 8} =  – 1.\)

Vậy \({{ – 5} \over 8} + {3 \over { – 8}} =  – 1\)

\(b){{ – 13} \over {22}} + {{ – 5} \over {22}} = {{ – 18} \over {22}} = {{ – 9} \over {11}} < {{ – 8} \over {11}}.\)

Vậy \({{ – 13} \over {22}} + {{ – 5} \over {22}} < {{ – 8} \over {11}}.\)

\(\eqalign{  & c){1 \over 6} + {{ – 3} \over 4} = {2 \over {12}} + {{ – 9} \over {12}} = {{ – 7} \over {12}}  \cr  & {1 \over {14}} + {{ – 4} \over 7} = {1 \over {14}} + {{ – 8} \over {14}} = {{ – 7} \over {14}} = {{ – 1} \over 2} = {{ – 6} \over {12}} \cr} \)

Vì \({{ – 6} \over {12}} > {{ – 7} \over {12}}\)  nên \({1 \over 6} + {{ – 3} \over 4} < {1 \over {14}} + {{ – 4} \over 7}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button