Lịch sử

Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Dựa vào lược đồ “13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 trong sách giáo khoa, em hãy:

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 8

1) Tô những màu khác nhau và điền vào chỗ chấm (…) trong lược đồ ở hình bên trên các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

bai 13 trang 4 Trường THPT Thu Xà

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

2) Nêu các sự kiện chính trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

3) Nêu kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết

bai 13 giai trang 4 Trường THPT Thu Xà

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

1)

2) Các sự kiện chính trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Tháng 12-1773: nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công tàu trở chè của Anh.

– Từ ngày 5-9 đến 26-10-1774: đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ họp Hội nghị lục địa đòi quyền lợi của mình với vua Anh.

– Tháng 4-1775: chiến tranh bùng nổ.

– Ngày 4-7-1776: Tuyên ngôn Độc lập được công bố.

– Ngày 17-10-1777: thắng lợi ở Xa-ra-tô-ga.

3) Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Kết quả: Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

– Ý nghĩa: Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button