Vật lý

Bài 3 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Đề bài

Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ dài của dây.

B. Tiết diện của dây.

C. Khối lượng của dây.

D. Vật liệu làm dây.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Chọn C.

Vì dựa theo công thức \(R = \rho .{l \over S}\) thì chỉ phụ thuộc vào chiều dài, vật liệu (điện trở suất) và tiết diện, không phụ thuộc vào khối lượng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button