Hóa học

Bài 3 trang 28 SGK Hoá học 10

Đề bài

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1.

Vậy :

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

– Lớp đầu tiên có 2 electron

– Lớp thứ hai có: 2 + 6 = 8 electron

– Lớp thứ ba có: 2 + 1 = 3 electron

Vậy câu D. là sai vì lớp ngoài cùng là lớp thứ ba có 3 electron.

Đáp án D

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button