Lịch sử

Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6

Đề bài

Quan sát hình 39 – Lưỡi cày đồng Cổ Loahình 40 – Mũi tên đồng Cổ Loa trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

bai 143 Trường THPT Thu Xà

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6

* Các hiện vật này cho ta biết điều gì?

☐ Nghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh

☐ Nghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.

☐ Nghề làm đồ trang sức đã đạt tới trình độ cao

* Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề gì?

☐ Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động

☐ Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm phát triển các ngành nghề thủ công

☐ Nhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 3. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi?

Lời giải chi tiết

* Các hiện vật này cho ta biết điều:

☒ Nghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh

☒ Nghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.

* Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề:

☒ Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động

☒ Nhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button