Vật lý

Bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11

Đề bài

Vectơ cường độ điện trường là gì ? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, nên cường độ điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ  cường độ điện trường. 

Ta co công thức: \(\overrightarrow E  = {{\overrightarrow F } \over q}\)

Vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều dài (môđun) biểu diễn độ  lớn của cường độ điện trường theo một tỉ lệ xích nào đó.

Những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm :

Điểm đặt: Tại M.

– Phương: đường nối M và Q

– Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0

             Hướng vào Q nếu Q <0

– Độ lớn: \(E = {F \over q} = k{{\left| Q \right|} \over {{r^2}}}\)   với  k = 9.109     

THPT Thu Xà

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button