Vật lý

Bài 3 trang 197 SGK Vật lí 10

Đề bài

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 197 SGK Vật lí 10

Lời giải chi tiết

Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và thể tích ban đầu Vcủa vật đó

ΔV = V – V0 = βV0Δt

Trong đó β gọi là hệ số nở khối với β ≈ 3α, đơn vị 1/K hay K-1.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button