Môn toán

Bài 3 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho hai số 4 và 5. Hãy viết tất cả các phân số có thể tạo được từ hai số trên (mỗi số chỉ được viết một lần).

Lời giải chi tiết

Với hai số 4 và 5 (mỗi số chỉ được viết một lần) ta viết được hai phân số là: \(\dfrac{4}{5}\) và \(\dfrac{5}{4}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button