Vật lý

Bài 3 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Một viên đạn khối lượng m=10g bay ngang với vận tốc v1=300m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc v2=100m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn.

 

Lời giải chi tiết

Độ dời điểm đặt lực bằng chiều dày tấm gỗ \(S=5cm=0,05m\).

Công của lực cản của gỗ tác dụng lên đạn:

\(A= -F.S = -0,05 F\) (J).

Độ biến thiên động năng khi qua tấm gỗ:

\(\Delta \)W’đ\( = {m \over 2}(v_2^2 – v_1^2) = {{0,01} \over 2}({100^2} – {300^2}) =  – 400(J)\)

Áp dụng định lý động năng:

A=\(\Delta \)Wđ \( \Leftrightarrow  – 0,05{F_C} =  – 400\)

Độ lớn lực cản trung bình: F= 8000(N).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button