Vật lý

Bài 3 trang 133 SGK Vật lí 11

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.

C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm dòng điện tròn: \(B = 2\pi {.10^{ – 7}}{I \over R}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn \(B = 2\pi {.10^{ – 7}}{I \over R}\)

Từ đây ta thấy B tỉ lệ với cường độ dòng điện.    

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button