Hóa học

Bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9

Đề bài

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;                 B. C2H2;               

C. C2H4 ;               D. C6H6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xét tỉ lệ nA:nBr2

=> Đáp án

Lời giải chi tiết

nBr2 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

=> Tỉ lệ mol giữa nA:nBr2 = 1: 1

Chứng tỏ trong A chứa một nối đôi C=C

Do đó A là C2H4 

Phương trình hóa học: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button