Sinh học

Bài 3 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng

Lời giải chi tiết

Sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa. 

Đồng hóa Tiêu hóa

– Tổng hợp các chất đặc trưng

– Tích lũy năng lượng và các liên kết hóa học

– Xảy ra ở tế bào

– Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu

– Xảy ra ở các cơ quan

Sự khác biệt giữa dị hóa với bài tiết.

Dị hóa Bài tiết

– Phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản

– Bẻ gãy các liên kết hóa học giải phóng năng lượng

– Xảy ra ở tế bào

– Thải các sản phẩm phân hủy, sản phẩm thừa và độc hại ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2

– Xảy ra ở các cơ quan

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button