Sinh học

Bài 3 mục III trang 43 Vở bài tập Sinh học 9

Đề bài

Bậc cấu trúc nào có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

Bạn đang xem bài: Bài 3 mục III trang 43 Vở bài tập Sinh học 9

A. Cấu trúc bậc 1

B. Cấu trúc bậc 2

C. Cấu trúc bậc 3

D. Cấu trúc bậc 4

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Khi có cấu hình đặc trưng, protein bắt đầu thực hiện chức năng

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C. Cấu trúc bậc 3

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button