Sinh học

Bài 3 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9

Đề bài

Quần thể người khác với quần thể sinh vật ở những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số.

Bạn đang xem bài: Bài 3 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

So sánh dựa trên các đặc điêmt giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản và tử vong, pháp luật, kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Lời giải chi tiết

Các đặc trưng chỉ có ở quần thể người: pháp luật, kinh tế, giáo dục, văn hóa vì con người có lao động và có tư duy.

Tháp dân số cho biết đặc trưng dân số, sự chênh lệch giữa các nhóm tuổi và tiềm năng phát triển của mỗi quốc gia.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button