Đạo Đức

Bài 3: Có chí thì nên trang 11

Bài 1

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (khó khăn, bền chí vượt qua, ước muốn, cuộc sống) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

   – …….. có thể đến với bất kì người nào trong …….. Nếu biết quyết tâm …….. thì có thể đạt được …..

Lời giải chi tiết:

   – Khó khăn có thể đến với bất kì người nào trong cuộc sống. Nếu biết quyết tâm bền chí vượt qua thì có thể đạt được ước muốn

Bài 2

Đánh dấu + vào ô trống trước ý em cho là đúng.

□ a) Chỉ những người có khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí

□ b) Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập thì sẽ đạt được kết quả cao.

□ c) Con trai có chí hơn con gái.

□ d) Con gái “chân yếu tay mềm” chẳng cần phải có chí.

□ đ) Người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội

□ e) Có công mài sắt, có ngày nên kim

□ g) Kiên trì quyết tâm khắc phục sửa chữa những khiếm khuyết, hạn chế, thói quen xấu của bản thân (như nói ngọng, nói lắp, chữ viết xấu, học kém Toán, hay nói chuyện riêng trong giờ học, …) cũng là người có chí.

Lời giải chi tiết:

Đánh dấu + vào ô trống b, d, e, g

Bài 3

   Em đã có ý chí trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống chưa? Hãy ghi lại một việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày thể hiện sự cố gắng, quyết tâm vươn lên của em.

Lời giải chi tiết:

  – Em đã có ý chí rèn luyện trong cuộc sống.

  – Sự cố gắng của em được thể hiện qua nỗ lực trong học tập. Em đã có thể làm được các bài toán khó và các bài văn miêu tả. Ngoài ra nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục nên em luôn khỏe mạnh và cao hơn.

Xem lại lí thuyết tại đây:

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button