Môn toán

Bài 3, 4 trang 76 SGK Toán 3

Bài 3

 Minh có một quyển truyện dày \(132\) trang. Minh đã đọc được \(\dfrac{1}{4}\) quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có : \(132\) trang

Đã đọc : \(\dfrac{1}{4}\) số trang

Còn lại : … trang ?

– Tìm số trang sách đã đọc : Lấy 132 chia cho 4.

– Tìm số trang còn lại bằng cách lấy số trang sách của cả quyển trừ đi số trang sách đã học.

Lời giải chi tiết:

Số trang sách Minh đã đọc là:

\(132 : 4 = 33\) (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

\(132 – 33 = 99\) (trang)

               Đáp số: \(99\) trang.

Bài 4

 b4 tr 76 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Chia hình chữ nhật thành các hình tam giác nhỏ đã cho rồi xếp theo cách đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể xếp hình như sau:

b4a tr 76 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button