Tự nhiên và Xã hội

Bài 29 một số thiên tai thường gặp trang 74, 75, 76 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

1. Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp.

2. Nối (theo mẫu):

3. Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (…) trong sơ đồ dưới đây.

4. Đọc nội dung trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

Câu 1

Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp.

1653819956 259 bt1 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về một số thiên tai thường gặp.

Lời giải chi tiết:

1653819956 906 bt1 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 2

Nối (theo mẫu):

1653819956 50 bt2 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Nối các hành động tương ứng với giảm nhẹ thiên tai hoặc làm tăng thiên tai.

Lời giải chi tiết:

1653819956 497 bt2 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 3

Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (…) trong sơ đồ dưới đây.

1653819957 45 bt3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Chọn 1 thiên tai gần nhất đã xảy ra ở địa phương em mà em đã tìm hiểu được để hoàn thành sơ đồ.

Lời giải chi tiết:

bt3 2 1 Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Đọc nội dung trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

1653819957 701 bt4 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Đọc nội dung trang 110 SGK:

bt4 3 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1653819957 711 bt4 2 1 Trường THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button