Vật lý

Bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9

Đề bài

Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5m. Cửa cao 2m. Tính độ cao của ảnh cái cửa trên màng lưới của mắt. Coi thể thủy tinh như một thấu kính hội tụ, cách màng lưới 2cm.

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9

Lời giải chi tiết

b24 trang 152 sgk li 9 Trường THPT Thu Xà

Khoảng cách từ mắt đến cửa: OA = 5m = 500cm

Khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng lưới: OA’ = 2cm

Chiều cao của cửa AB = 2m = 200cm

A’B’ là ảnh của cái cửa trên màng lưới.

Ta có: \(\Delta OAB \sim \Delta OA’B’ \Rightarrow {{AB} \over {A’B’}} = {{OA} \over {OA’}}\)

\(\Rightarrow A’B’ = {{AB.OA’} \over {OA}} = {{200.2} \over {500}} = 0,8cm\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button