Vật lý

Bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9

Đề bài

Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20 cm. Thấu kính có tiêu cự 20 cm.

a. Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính.

b. Đó là ảnh thật hay ảnh ảo?

c. Ảnh cách thấu kính bao nhiêu centimet?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.

 + Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

 + Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

– Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

Lời giải chi tiết

a. Ảnh của vật AB cho bởi thấu kính.

b22 trang 152 sgk li 9 Trường THPT Thu Xà

b. Đó là ảnh ảo.

c. OA = OF = 20cm. OA’ = ?

Do A ≡ F nên BO và AI là hai đường chéo của hình chữ nhật ABIO.

B’ là giao điểm của hai đường chéo BO và AI => BB’ = B’O  (1)

Lại có: AB // A’B’ (cùng vuông góc với ∆)  (2)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow {\rm{AA’  =  OA’ }} \Rightarrow {\rm{ OA’  =  }}{1 \over 2}OA = {1 \over 2}.20 = 10cm\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button