Môn toán

Bài 211 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Đề bài

Cho \(a = 45, b = 204, c = 126.\)
a) Tìm \(ƯCLN\,(a,b,c).\)
b) Tìm \(BCNN\,(a,b).\) 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

a) Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.  

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

b) Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 211 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Ta có: \(45 = {3^2}.5\) 

\(204 = {2^2}.3.17\)

\(126 = {2.3^2}.7\)          

a) \(ƯCLN (45, 204, 126) = 3\)

b) \(BCNN(45, 204)\) \( = {2^2}{.3^2}.5.17 = 3060\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button